Alton Court

تـاپ تـن: امـــلاک

با افتخار از مالکین ساختمان های برتر تهران در بخش های مسکونی، تجاری و اداری، جهت معرفی املاک خود در این قسمت دعوت به عمل می آوریم.

آلتون کورت

مجتمع مسکونی آلتون کورت در زمینی به مساحت 5700 متر مربع و با زیر بنای کل 24000 متر مربع در منطقه نیاوران (تهران) احداث گردیده است. این مجتمع در 24 طبقه (18 طبقه مسکونی روی همکف و 5 طبقه زیرزمین)…

پارادایس پارک 4

مجتمع مسکونی لوکس پارادایس پارک 4 در زمینی به مساحت 1600 متر مربع و با زیر بنای کل 12500 متر مربع در منطقه زعفرانیه تهران احداث گردیده است. این مجتمع در 16 طبقه (11 طبقه مسکونی روی همکف و 1…

گالریا

مجتمع تجاری گالریا در در زمینی با مساحت 2200 متر مربع با زیر بنای 13000 متر مربع در 16 طبقه (6 طبقه روی همکف و 9 طبقه زیر زمین ) شامل 77 واحد تجاری به متراژ 20 الی 200 متر…

باغ زعفرانیه

مجتمع مسکونی باغ زعفرانیه در زمینی به مساحت 6200 متر مربع و با زیر بنای 30360 مترمربع در 15 طبقه (11 طبقه روی همکف و 3 طبقه زیرزمین) در یکی از بهترین فرعی های منطقه زعفرانیه در حال احداث می…

بام البرز

مجتمع مسکونی بام البرز در زمینی به مساحت 2720 متر مربع و با زیر بنای کل 12921 متر مربع در منطقه نیاوران احداث گردیده است . این مجتمع در 8 طبقه (5 طبقه مسکونی روی همکف و 2 طبقه زیرزمین)…

سیپان

مجتمع مسکونی سیپان در زمینی به مساحت 1600 متر مربع و با زیر بنای کل 12600 متر مربع در منطقه ی نیاوران احداث گردیده است. این مجتمع در 10طبقه (7 طبقه مسکونی روی همکف و 2 طبقه زیر زمین) شامل…

کلاسیک لواسان

ویلای کلاسیک لواسان در زمینی به مساحت 7000 متر مربع با زیر بنای کل 2000 متر مربع در منطقه ی لواسان ساخته شده است. این ویلا شامل 4 طبقه (3 طبقه روی زمین و 1 طبقه زیرزمین) و 20 واحد…

باران 5

مجتمع مسکونی باران 5 در زمینی به مساحت 2370 متر مربع و با زیر بنای کل 9863 متر مربع در منطقه اندرزگو در حال احداث می باشد . این مجتمع در 15 طبقه (11 طبقه مسکونی روی همکف و 3…

سفیر

مجتمع مسکونی سفیردر زمینی به مساحت 4642 متر مربع و با زیر بنای 17928 متر مربع در منطقه ی فرمانیه در حال احداث می باشد. این مجتمع در 13 طبقه ( 9 طبقه مسکونی و 3 طبقه زیر زمین )…