گلستان شمالی

 • گلستان شمالی
 • گلستان شمالی
 • گلستان شمالی
 • گلستان شمالی
 • گلستان شمالی
 • گلستان شمالی
 • گلستان شمالی
 • گلستان شمالی
 • گلستان شمالی
 • گلستان شمالی
 • گلستان شمالی

 • موقعیت : اقدسیه
 • مالک : آقای رزاقی
 • معمار : شرکت معماری Cube
 • تعداد طبقات : 14
 • تعداد واحدها : 18
 • مساحت واحدها : 220 / 260

برای اطلاعات بیشتربه  www.arcamlak.com/residential/item/253 مراجعه فرمایید.

شما می توانید پیام خود را از طریق فرم زیر به مدیریت گلستان شمالی ارسال کنید.