پارامیس فرشته

 • پارامیس فرشته
 • پارامیس فرشته
 • پارامیس فرشته
 • پارامیس فرشته
 • پارامیس فرشته
 • پارامیس فرشته
 • پارامیس فرشته
 • پارامیس فرشته
 • پارامیس فرشته
 • پارامیس فرشته
 • پارامیس فرشته
 • پارامیس فرشته
 • پارامیس فرشته
 • پارامیس فرشته

 • موقعیت: فرشته
 • مالک: شرکت پارامیس پارک
 • آرشیتکت: شرکت معماری MK Architects
 • واحدهای مسکونی: 8
 • طبقات: 13
 • مساحت واحد ها (مترمربع): 450

برای اطلاعات بیشتر لطفا به آدرس www.arcamlak.com/residential/item/230 مراجعه فرمایید 

شما می توانید پیام خود را از طریق فرم زیر به مدیریت پارامیس فرشته ارسال کنید.