پارامیس صاحبقرانیه

 • پارامیس صاحبقرانیه
 • پارامیس صاحبقرانیه
 • پارامیس صاحبقرانیه
 • پارامیس صاحبقرانیه
 • پارامیس صاحبقرانیه
 • پارامیس صاحبقرانیه
 • پارامیس صاحبقرانیه
 • پارامیس صاحبقرانیه
 • پارامیس صاحبقرانیه
 • پارامیس صاحبقرانیه
 • پارامیس صاحبقرانیه
 • پارامیس صاحبقرانیه
 • پارامیس صاحبقرانیه
 • پارامیس صاحبقرانیه
 • پارامیس صاحبقرانیه
 • پارامیس صاحبقرانیه
 • پارامیس صاحبقرانیه
 • پارامیس صاحبقرانیه

 • موقعیت: اقدسیه
 • مالک: هومن فتحی
 • آرشیتکت: مهدی خرمی روز
 • واحدهای مسکونی: 14
 • طبقات: 11
 • مساحت واحد ها (مترمربع): 320 / 360

برای اطلاعات بیشتر لطفا به آدرس www.arcamlak.com/residential/item/229 مراجعه فرمایید 

شما می توانید پیام خود را از طریق فرم زیر به مدیریت پارامیس صاحبقرانیه ارسال کنید.