مسکونی

عمارت سدروس

مجتمع مسکونی عمارت سدروس در زمینی به مساحت 1500 متر مربع با زیر بنای 9000 متر مربع در منطقه نیاوران (تهران) واقع می باشد. این مجتمع…

5 الهیه

مجتمع مسکونی 5 الهیه در زمینی به مساحت 2000 متر مربع با زیر بنای 8500 متر مربع در منطقه  تجریش (تهران) واقع می باشد. این مجتمع…

برج های دوقلوی میکا

برج های دوقلوی میکا در زمینی به مساحت 5843  متر مربع با زیر بنای 52292 متر مربع در بلوار تعاون (تهران) در حال احداث می باشد.…

مهراز

مجتمع مسکونی لوکس مهراز در زمینی به مساحت 650 متر مربع با زیر بنای 5600 متر مربع در منطقه نیاوران (تهران) واقع می باشد. این مجتمع…

سروستان

مجتمع مسکونی سروستان در زمینی به مساحت 1012 متر مربع با زیر بنای 7000 متر مربع در منطقه فرشته (تهران) در حال احداث می باشد. این مجتمع…

سنبل

مجتمع مسکونی سنبل در زمینی به مساحت 1200 متر مربع با زیر بنای 8500 متر مربع در منطقه ی دیباجی شمالی (تهران) احداث گردیده است. این…

آرام

مجتمع مسکونی آرام در زمینی به مساحت 1304 متر مربع با زیر بنای 9478 متر مربع در منطقه ی ولنجک (تهران) احداث گردیده است. این مجتمع در…

رویال آدرس

مجتمع مسکونی لوکس رویال آدرس در زمینی به مساحت 4200 متر مربع و با زیر بنای کل 35000 متر مربع در منطقه زعفرانیه تهران احداث گردیده…

باغ زعفرانیه

مجتمع مسکونی باغ زعفرانیه در زمینی به مساحت 6200 متر مربع و با زیر بنای 30360 مترمربع در 15 طبقه (11 طبقه روی همکف و 3 طبقه زیرزمین)…

سیدار

مجتمع مسکونی لوکس سیدار در زمینی به مساحت 226 متر مربع و با زیر بنای کل 3100 متر مربع در منطقه دربندسر تهران در حال ساخت می باشد.…

پارادایس پارک 4

مجتمع مسکونی لوکس پارادایس پارک 4 در زمینی به مساحت 1600 متر مربع و با زیر بنای کل 12500 متر مربع در منطقه زعفرانیه تهران احداث گردیده…

حافظ

مجتمع مسکونی لوکس حافظ در زمینی به مساحت 2490 متر مربع و با زیر بنای کل 22270 متر مربع در منطقه الهیه تهران در حال ساخت می باشد. این…

آلتون کورت

مجتمع مسکونی آلتون کورت در زمینی به مساحت 5700 متر مربع و با زیر بنای کل 24000 متر مربع در منطقه نیاوران (تهران) احداث گردیده است.…

سفیر

مجتمع مسکونی سفیردر زمینی به مساحت 4642 متر مربع و با زیر بنای 17928 متر مربع در منطقه ی فرمانیه در حال احداث می باشد. این مجتمع در…

پارامیس صاحبقرانیه

مجتمع مسکونی لوکس پارامیس صاحبقرانیه در زمینی به مساحت 1250 متر مربع و با زیر بنای کل 8700 متر مربع در منطقه اقدسیه (تهران) در حال…

پارامیس فرشته

مجتمع مسکونی لوکس پارامیس فرشته در زمینی به مساحت 1500 متر مربع و با زیر بنای کل 7000 متر مربع در منطقه فرشته (تهران) احداث گردیده…

باران 5

مجتمع مسکونی باران 5 در زمینی به مساحت 2370 متر مربع و با زیر بنای کل 9863 متر مربع در منطقه اندرزگو در حال احداث می باشد . این مجتمع…

گالریا رزیدنس

مجتمع مسکونی-تجاری گالریا رزیدنس در زمینی به مساحت 3400 متر مربع و با زیر بنای 18000 متر مربع در منطقه ی الهیه در حال احداث می باشد.…

بام البرز

مجتمع مسکونی بام البرز در زمینی به مساحت 2720 متر مربع و با زیر بنای کل 12921 متر مربع در منطقه نیاوران احداث گردیده است . این مجتمع…

آماتیس

مجتمع مسکونی آماتیس در زمینی به مساحت 2500 متر مربع با زیر بنای 20000 متر مربع در خیابان الف  در حال احداث می باشد. این مجتمع…

سیپان

مجتمع مسکونی سیپان در زمینی به مساحت 1600 متر مربع و با زیر بنای کل 12600 متر مربع در منطقه ی نیاوران احداث گردیده است. این مجتمع…

امواج

مجتمع مسکونی امواج در زمینی به مساحت 1700 متر مربع با زیر بنای مفید 3000 مترمربع در 9 طبقه (6 طبقه روی همکف و 2 طبقه زیر زمین) وشامل…

کلاسیک لواسان

ویلای کلاسیک لواسان در زمینی به مساحت 7000 متر مربع با زیر بنای کل 2000 متر مربع در منطقه ی لواسان ساخته شده است. این ویلا شامل 4…