تکنو آجر


 • تکنو آجر
 • تکنو آجر
 • تکنو آجر
 • تکنو آجر
 • تکنو آجر
 • تکنو آجر
 • تکنو آجر
 • تکنو آجر
 • تکنو آجر
 • تکنو آجر
 • تکنو آجر

موقعیت: فرمانیه 
مالک: احمد قبائیان
آرشیتکت: بیتا قبائیان
تعداد واحدهای اداری: 11
تعداد طبقات: 7

  برای اطلاعات بیشتر به وب سایت fa.arcrealestate.ir/office/item/30  مراجعه فرمایید.

شما می توانید پیام خود را از طریق فرم زیر به مدیریت تکنو آجر ارسال کنید.