فرازین


  • فرازین
  • فرازین
  • فرازین
  • فرازین
  • فرازین
  • فرازین
  • فرازین

موقعیت: زعفرانیه 
مالک: مهدی فرزان یار و آقای رضائی
آرشیتکت: علیرضا مقدم
تعداد واحدهای اداری: 25
تعداد طبقات: 14

  برای اطلاعات بیشتر به وب سایت fa.arcrealestate.ir/office/item/13  مراجعه فرمایید.

شما می توانید پیام خود را از طریق فرم زیر به مدیریت فرازین ارسال کنید.