گوهر 1


  • گوهر 1
  • گوهر 1
  • گوهر 1
  • گوهر 1
  • گوهر 1
  • گوهر 1
  • گوهر 1
  • گوهر 1
  • گوهر 1
  • گوهر 1

موقعیت: ولیعصر - ناهید غربی 
مالک: سید محمود گوهر شادی 
آرشیتکت: مجتبی منصوری
تعداد واحدها: 17
تعداد طبقات: 9 

  برای اطلاعات بیشتر به وب سایت  fa.arcrealestate.ir/office/item/4  مراجعه فرمایید.

شما می توانید پیام خود را از طریق فرم زیر به مدیریت گوهر 1 ارسال کنید.