فود هال

فودهال آدرس

مجموعه غذایی آدرس، اولین فودهال ایران، در پائیز 1396 آغاز به فعالیت نمود. آدرس فود هال شامل مجموعه ای از بهترین و لذیذترین طعم ها…