کنسرت اولافور آرنالدس در ایران

"اجرای نور پاییزی"  

عمارت رو برو برگزار می کند  

  • زمان: 17 آذر 1396   
  • ساعت: 17:00  
  • آدرس: خیابان طالقانی، تقاطع حافظ و سمیه، تالار اندیشه  

Other Events...

کمی آنطرف ‌تر

گالری سایه   نمایشگاه انفرادی نقاشی   زمان: 30 آذر الی 5 دی - 1397   ساعت: 16:00…

لثه

گالری محسن‌   نمایشگاه انفرادی   زمان: 30 آذر الی 21 دی - 1397   ساعت: 16:00 تا…

حرکت دوار

نگارخانه الهه   نمایشگاه انفرادی نقاشی   زمان: 23 آذر الی ۳ دی - 1397   ساعت: 16:00…

سایه‌ سار

گالری مژده   نمایشگاه انفرادی نقاشی‌خط   زمان: 23 الی 30 آذر - 1397   ساعت: 10:00 تا…