سی مجسمه؛ سی مجسمه ساز

گالري ايرانشهر

"آثار سه نسل از مجسمه سازان معاصر ایران"

  • نمایشگاه گردان: قدرت اله عاقلی
  • زمان: 10 الی 21 آذرماه 1396   
  • آدرس: كريمخان، آبان جنوبي(عضدى)، سپند، پلاك ٦٩

Other Events...

کمی آنطرف ‌تر

گالری سایه   نمایشگاه انفرادی نقاشی   زمان: 30 آذر الی 5 دی - 1397   ساعت: 16:00…

لثه

گالری محسن‌   نمایشگاه انفرادی   زمان: 30 آذر الی 21 دی - 1397   ساعت: 16:00 تا…

حرکت دوار

نگارخانه الهه   نمایشگاه انفرادی نقاشی   زمان: 23 آذر الی ۳ دی - 1397   ساعت: 16:00…

سایه‌ سار

گالری مژده   نمایشگاه انفرادی نقاشی‌خط   زمان: 23 الی 30 آذر - 1397   ساعت: 10:00 تا…