سی مجسمه؛ سی مجسمه ساز

گالري ايرانشهر

"آثار سه نسل از مجسمه سازان معاصر ایران"

  • نمایشگاه گردان: قدرت اله عاقلی
  • زمان: 10 الی 21 آذرماه 1396   
  • آدرس: كريمخان، آبان جنوبي(عضدى)، سپند، پلاك ٦٩

Other Events...

نمایشگاه نقاشی

سارا جعفری   گالری گلستان   زمان: 16 الی 30 شهریور - 1397   ساعت: 16:00 تا 20:00  …

ابوشاهی

گالري هما زمان: 16 الی 27 شهریور - 1397 ساعت: 11:00 تا 19:00 آدرس: خيابان…

سقاخانه

گالری خانه نگار 14   حسین اقتصادی   زمان: 9 الی 27 شهریور - 1397    ساعت:…

دوباره زندگی

گالری فرهنگسرای گلستان نمایشگاه نقاشی زمان: 19 الی 26 شهریور - 1397 ساعت: 14:00 تا…