پرویز تناولی و آتلیه نیاوران

گالری بوم  

آثار پرویز تناولی  

  • زمان: 15 آبان الی   30بهمن 1396  
  • ساعت: 16:00 تا 20:00  
  • آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، خیابان ارمغان غربی، شماره ۱۱  

Other Events...

کمی آنطرف ‌تر

گالری سایه   نمایشگاه انفرادی نقاشی   زمان: 30 آذر الی 5 دی - 1397   ساعت: 16:00…

لثه

گالری محسن‌   نمایشگاه انفرادی   زمان: 30 آذر الی 21 دی - 1397   ساعت: 16:00 تا…

حرکت دوار

نگارخانه الهه   نمایشگاه انفرادی نقاشی   زمان: 23 آذر الی ۳ دی - 1397   ساعت: 16:00…

سایه‌ سار

گالری مژده   نمایشگاه انفرادی نقاشی‌خط   زمان: 23 الی 30 آذر - 1397   ساعت: 10:00 تا…