پرویز تناولی و آتلیه نیاوران

گالری بوم  

آثار پرویز تناولی  

  • زمان: 15 آبان الی   30بهمن 1396  
  • ساعت: 16:00 تا 20:00  
  • آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، خیابان ارمغان غربی، شماره ۱۱  

Other Events...

دیالکتیک رنگ

نگارخانه نگر   نمایشگاه نقاشی   زمان: 3 الی 8 آذر 1396    ساعت: 16:00 تا 20:00…

حلقه نور

گالری خانه عکاسان جوان   نمایشگاه عکس   زمان: 2 الی 8 آذر 1396    ساعت: 11:00…

نگاهی از درون

گالری شَلمان   نمایشگاه نقاشی   زمان: 3 الی 8 آذر 1396    ساعت: 16:00 تا 20:30…

سیب‌های خط خورده

گالري گلستان   نمایشگاه نقاشی   زمان: 26 آبان الی 1 آذر 1396    ساعت: 16:00 تا…