جنگجو

نگارخانه والی  

نمایشگاه گروهی نقاشی  

  • زمان: 23 فروردین الی ۳ اردیبهشت - 1398  
  • ساعت: 12:00 تا 20:00  
  • آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک   

Other Events...

قلموی دو لبه

گالری دلگشا   نمایشگاه انفرادی نقاشی   زمان: 30 فروردین الی 16 اردیبهشت - 1398   ساعت: 13:00…

ریشه‌ها

نگارخانه چهار   نمایشگاه انفرادی نقاشی   زمان: 30 فروردین الی 9 اردیبهشت - 1398   ساعت: 9:00…

دورنما

نگارخانه نگر   نمایشگاه انفرادی عکس   زمان: 30 فروردین الی 4 اردیبهشت - 1398   ساعت: 13:00…

آن واگرا

گالری سایه   نمایشگاه انفرادی نقاشی   زمان: 30 فروردین الی 4 اردیبهشت - 1398   ساعت: 11:00…