پیچ آخر

گالري طراحان آزاد  

نمایشگاه نقاشی  

  • زمان: 11 الی 22 آبان - 1397  
  • ساعت:16:00  تا 20:00
  • آدرس: خيابان وليعصر(عج)، خيابان فتحي شقاقي، ميدان سلماس، پلاک 5  

Other Events...

بی واسطگی

گالری آس   نمایشگاه گروهی نقاشی   زمان: 21 الی 26 دی - 1397   ساعت: 16:00 تا…

گذرگاه

گالری طراحان آزاد نمایشگاه انفرادی   زمان: 21 الی 26 دی - 1397   ساعت: 16:00 تا…

از میان

گالری شروه   نمایشگاه گروهی نقاشی   زمان: 21 الی 26 دی - 1397   ساعت: 16:00 تا…

حباب

گالری سایه   نمایشگاه انفرادی نقاشی   زمان: 21 الی 26 دی - 1397   ساعت: 11:00 تا…