خالی از خیال

گالری اعتماد  

نمایشگاه میکس مدیا  

  • زمان: 11 آبان الی 6 آذر - 1397  
  • ساعت: 12:00 تا 20:00
  • آدرس: تهران، ميدان هفت تير، خ مفتح جنوبى، بن بست شيرودى، پلاك ٢٥  

Other Events...

بی واسطگی

گالری آس   نمایشگاه گروهی نقاشی   زمان: 21 الی 26 دی - 1397   ساعت: 16:00 تا…

گذرگاه

گالری طراحان آزاد نمایشگاه انفرادی   زمان: 21 الی 26 دی - 1397   ساعت: 16:00 تا…

از میان

گالری شروه   نمایشگاه گروهی نقاشی   زمان: 21 الی 26 دی - 1397   ساعت: 16:00 تا…

حباب

گالری سایه   نمایشگاه انفرادی نقاشی   زمان: 21 الی 26 دی - 1397   ساعت: 11:00 تا…