انتزاع

نگارخانه صا  

نمایشگاه گروهی نقاشی  

  • زمان: 27 مهر الی 4 آبان - 1397  
  • ساعت: 16:00 تا 20:00  
  • آدرس: پاسداران ، بوستان هشتم، پلاک 134، طبقه همکف  

Other Events...

بی واسطگی

گالری آس   نمایشگاه گروهی نقاشی   زمان: 21 الی 26 دی - 1397   ساعت: 16:00 تا…

گذرگاه

گالری طراحان آزاد نمایشگاه انفرادی   زمان: 21 الی 26 دی - 1397   ساعت: 16:00 تا…

از میان

گالری شروه   نمایشگاه گروهی نقاشی   زمان: 21 الی 26 دی - 1397   ساعت: 16:00 تا…

حباب

گالری سایه   نمایشگاه انفرادی نقاشی   زمان: 21 الی 26 دی - 1397   ساعت: 11:00 تا…