استتار

گالری خط سفید  

نمایشگاه انفرادی نقاشی  

  • زمان: 27 مهر الی 2 آبان - 1397  
  • ساعت: 16:00 تا 20:00
  • آدرس: خيابان وليعصر، روبروي جام جم، کوچه پروين، پلاک   

Other Events...

بی واسطگی

گالری آس   نمایشگاه گروهی نقاشی   زمان: 21 الی 26 دی - 1397   ساعت: 16:00 تا…

گذرگاه

گالری طراحان آزاد نمایشگاه انفرادی   زمان: 21 الی 26 دی - 1397   ساعت: 16:00 تا…

از میان

گالری شروه   نمایشگاه گروهی نقاشی   زمان: 21 الی 26 دی - 1397   ساعت: 16:00 تا…

حباب

گالری سایه   نمایشگاه انفرادی نقاشی   زمان: 21 الی 26 دی - 1397   ساعت: 11:00 تا…