دوباره زندگی

گالری فرهنگسرای گلستان

نمایشگاه نقاشی

  • زمان: 19 الی 26 شهریور - 1397
  • ساعت: 14:00 تا 18:00
  • آدرس: خیابان گلبرگ، میدان هلال احمر، خیابان گلستان، فرهنگسرای گلستان.

 

Other Events...

کمی آنطرف ‌تر

گالری سایه   نمایشگاه انفرادی نقاشی   زمان: 30 آذر الی 5 دی - 1397   ساعت: 16:00…

لثه

گالری محسن‌   نمایشگاه انفرادی   زمان: 30 آذر الی 21 دی - 1397   ساعت: 16:00 تا…

حرکت دوار

نگارخانه الهه   نمایشگاه انفرادی نقاشی   زمان: 23 آذر الی ۳ دی - 1397   ساعت: 16:00…

سایه‌ سار

گالری مژده   نمایشگاه انفرادی نقاشی‌خط   زمان: 23 الی 30 آذر - 1397   ساعت: 10:00 تا…