دوباره زندگی

گالری فرهنگسرای گلستان

نمایشگاه نقاشی

  • زمان: 19 الی 26 شهریور - 1397
  • ساعت: 14:00 تا 18:00
  • آدرس: خیابان گلبرگ، میدان هلال احمر، خیابان گلستان، فرهنگسرای گلستان.

 

سایر رویدادها...

چشم‌انداز

نگارخانه شیث   نمایشگاه انفرادی نقاشی   زمان: ۲۴ الی 29 خرداد - 1398   ساعت: 16:00 تا…

غول‌های متمدن کمیاب

گالری شیرین   نمایش پیکارتوگرافی   زمان: ۲۴ خرداد الی 5 تیر - 1398   ساعت: 11:00 تا…

افراد

فضای هنری هم‌ رس   نمایشگاه گروهی   زمان: ۲۴ خرداد الی 7 تیر - 1398   ساعت:…

خراب خوره

گالری آ   نمایشگاه گروهی عروسکی   زمان: ۲۴ الی 31 خرداد - 1398   ساعت: 16:00 تا…