نمایشگاه نقاشی های بیژن اخگر

نگارخانه هور

  • زمان: 2 الی 23 شهریور - 1397  
  • ساعت: 15:00 تا 19:00  
  • آدرس: خيابان مطهري، خيابان ميرزاي شيرازي شمالي، کوچه نعيمي، شماره 12 

سایر رویدادها...

چشم‌انداز

نگارخانه شیث   نمایشگاه انفرادی نقاشی   زمان: ۲۴ الی 29 خرداد - 1398   ساعت: 16:00 تا…

غول‌های متمدن کمیاب

گالری شیرین   نمایش پیکارتوگرافی   زمان: ۲۴ خرداد الی 5 تیر - 1398   ساعت: 11:00 تا…

افراد

فضای هنری هم‌ رس   نمایشگاه گروهی   زمان: ۲۴ خرداد الی 7 تیر - 1398   ساعت:…

خراب خوره

گالری آ   نمایشگاه گروهی عروسکی   زمان: ۲۴ الی 31 خرداد - 1398   ساعت: 16:00 تا…