چکش و طراحی

موزه طراحی  

نمایش طراحی - نقاشی  

  • زمان: 18 اسفند الی 31 فروردین 1397  
  • ساعت: 14:00 تا 21:00
  • آدرس: خیابان طالقانی، خیابان موسوی، کوچه محمد‌پور، پلاک ۹  

Other Events...

دروازه‌های طهران قدیم

موزه‌‌ی عکسخانه‌ی شهر   نمایش عکس   زمان: 21 اسفند الی 30 فروردین - 1397   ساعت: 9:00…

خاطرات نه چندان گنگ

گالری فرمانفرما   نمایش نقاشی   زمان: 18 الی 27 اسفند - 1397   ساعت: 11:00 تا 19:00…

رنگ و رینگ

گالری اعتماد   نمایش مجسمه   زمان: 18 اسفند الی 28 فروردین-  1397   ساعت: 12:00 تا 20:00…

چکش و طراحی

موزه طراحی   نمایش طراحی - نقاشی   زمان: 18 اسفند الی 31 فروردین 1397   ساعت: 14:00…