شرایط فلزی

گالری ژاله  

نمایشگاهی گروهی مجسمه و مجسمه های پوشیدنی  

  • زمان: 4 الی 18 اسفند 1396   
  • ساعت: 16:00 تا 21:00  
  • آدرس: کریم خان، ایرانشهر، نوشهر، پلاک 3  

Other Events...

کمی آنطرف ‌تر

گالری سایه   نمایشگاه انفرادی نقاشی   زمان: 30 آذر الی 5 دی - 1397   ساعت: 16:00…

لثه

گالری محسن‌   نمایشگاه انفرادی   زمان: 30 آذر الی 21 دی - 1397   ساعت: 16:00 تا…

حرکت دوار

نگارخانه الهه   نمایشگاه انفرادی نقاشی   زمان: 23 آذر الی ۳ دی - 1397   ساعت: 16:00…

سایه‌ سار

گالری مژده   نمایشگاه انفرادی نقاشی‌خط   زمان: 23 الی 30 آذر - 1397   ساعت: 10:00 تا…