برخورد

نگارخانه چهار  

نمایشگاه نقاشی  

  • زمان: 20 بهمن الی 30 اسفند 1396   
  • ساعت: 11:00 تا 23:00  
  • آدرس: شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، کوچه اشراقی، شماره 4   

Other Events...

بی واسطگی

گالری آس   نمایشگاه گروهی نقاشی   زمان: 21 الی 26 دی - 1397   ساعت: 16:00 تا…

گذرگاه

گالری طراحان آزاد نمایشگاه انفرادی   زمان: 21 الی 26 دی - 1397   ساعت: 16:00 تا…

از میان

گالری شروه   نمایشگاه گروهی نقاشی   زمان: 21 الی 26 دی - 1397   ساعت: 16:00 تا…

حباب

گالری سایه   نمایشگاه انفرادی نقاشی   زمان: 21 الی 26 دی - 1397   ساعت: 11:00 تا…