پاپ بازی

گالری ساتیا  

نمایشگاه چاپ سیلک اسکرین  

  • زمان: 27 بهمن الی 19 اسفند 1396   
  • ساعت: 11:00 تا 19:00
  • آدرس: خیابان فرشته، خیابان شبدیز، بن‌بست افشار، پلاک ۱۴  

Other Events...

بی واسطگی

گالری آس   نمایشگاه گروهی نقاشی   زمان: 21 الی 26 دی - 1397   ساعت: 16:00 تا…

گذرگاه

گالری طراحان آزاد نمایشگاه انفرادی   زمان: 21 الی 26 دی - 1397   ساعت: 16:00 تا…

از میان

گالری شروه   نمایشگاه گروهی نقاشی   زمان: 21 الی 26 دی - 1397   ساعت: 16:00 تا…

حباب

گالری سایه   نمایشگاه انفرادی نقاشی   زمان: 21 الی 26 دی - 1397   ساعت: 11:00 تا…