توضیحات

 

موزه هنر های معاصر در امیرآباد تهران واقع شده است که در زمره جامع ترین موزه های ایران به شمار می آید. این مجموعه دارای یکی از بزرگترین گردآوری های مدرن و معاصر ایران می باشد، و همچنین بیش از 3000 آثار هنری قرن نوزدهم و بیستم اروپا و آمریکا اعم از نقاشی، عکس، طرح، مجسمه و غیره را در بر می گیرد.

برای مشاهده فیلم، روی لینک کلیک کنید.

موزه هنر های معاصر

 • موزه هنر های معاصر
 • موزه هنر های معاصر
 • موزه هنر های معاصر
 • موزه هنر های معاصر
 • موزه هنر های معاصر
 • موزه هنر های معاصر
 • موزه هنر های معاصر
 • موزه هنر های معاصر
 • موزه هنر های معاصر
 • موزه هنر های معاصر
 • موزه هنر های معاصر
 • موزه هنر های معاصر
 • موزه هنر های معاصر
 • موزه هنر های معاصر
 • موزه هنر های معاصر
 • موزه هنر های معاصر
 • موزه هنر های معاصر
 • موزه هنر های معاصر
 • موزه هنر های معاصر
 • موزه هنر های معاصر
 • موزه هنر های معاصر
 • موزه هنر های معاصر
 • موزه هنر های معاصر
 • موزه هنر های معاصر
 • موزه هنر های معاصر
 • موزه هنر های معاصر

شما می توانید پیام خود را از طریق فرم زیر به مدیریت موزه هنر های معاصر ارسال کنید.