تجاری

هیترا

مجتمع تجاری، اداری هیترا در زمینی به مساحت 700 متر مربع، با زیر بنای 5526 متر مربع در 12 طبقه (7 طبقه روی همکف و 4 طبقه زیرزمین) شامل…

رویال آدرس

مجتمع تجاری، اداری رویال آدرس در زمینی به مساحت 1600 متر مربع، با زیر بنای 15000 متر مربع در 14 طبقه (8 طبقه روی زمین و 6 طبقه زیرزمین)…

شیرین

مجتمع تجاری، اداری شیرین در زمینی با مساحت 1610 متر مربع با زیر بنای 16000 متر مربع در 15 طبقه (8 طبقه روی همکف و 6 طبقه زیر زمین…

مجتمع تجاری الف

مجتمع تجاری، اداری الف در زمینی به مساحت 1600 متر مربع، با زیر بنای 16000 متر مربع در 13 طبقه (7 طبقه روی زمین و 6 طبقه زیرزمین) شامل…

آنو

مجتمع تجاری آنو در زمینی با مساحت 640 متر مربع با زیر بنای 5600 متر مربع در 17 طبقه (9 طبقه اداری و 2 طبقه تجاری روی همکف و6 طبقه…